За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Община Сливо поле

Системата на здравното обслужване на Община Сливо поле включва следните здравни услуги предлагани на населението:

Ø     Амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;  

Ø     Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – индивидуална практика – 5;

Ø     Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – групова практика – 2;

Ø     Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална практика - 3;  

Ø     Център за спешна медицинска помощ – Сливо поле