За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 


 

Разходи по кметства 2015 год.
Отчет за изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за 2015 год.
Одитно становище за 2015 г.
Публично обсъждане на отчета за изпълнение бюджета на Община Сливо поле за 2015
2016 година
Инвестиционна програма- КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ЗА 2016 год.
Разходи по кметства 2016 год.