За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Контакти

Адрес:       7060 гр. Сливо поле, обл.Русе, пл."Демокрация " № 1
Телефон:  08131 2795
Факс:        08131 2876
e-mail:       slivopole@ru-se.com

 

 

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ