За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ЗАПОВЕДИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Заповед за публичен търг за отдаване под наем на земеделски имоти – публична общинска собственост, представляващи пасища и мери, за срок от 1 /една/ стопанска година ... 04/11/2016
Заповед за публично оповестен конкурс за отдаване под аренда на земеделски имоти – частна общинска собственост ... 27/10/2016
Заповед за за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи публична и частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години ... 13/10/2016
Заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи ... 06/10/2016
Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи публична и частна общинска собственост, за срок от 5 /пет/ години, находящи се на територията на община Сливо поле ... 18/07/2016
Заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи ... 08/07/2016
Конкурс за предоставяне на социална услуга ... 16/06/2016
ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-09-427/30.05.2016 г. ... /02/06/2016
Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, разположени на територията на Община Сливо поле /, за срок от 5 /пет/ стопански години, считано от началото на стопанската 2016/2017 година ... 30/05/2016
ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-336/27.04.2016 ... /14/05/2016
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА НАЕМ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
ЗАПОВЕД ЗА ПРОМЯНА НА ЗАПОВЕД № РД-09-310/20.04.2016 г.
Заповед за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на недвижими имоти – частна общинска собственост, разположени на територията на Община Сливо поле ... 21/04/2016
Заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи.
Заповед за обявяване на търг за отдаване под наем на недвижими имоти – публична и частна общ. собственост.
Заповед за поправка на заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи.
Заповед за поправка на заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи.
Заповед за обявяване на търг за наем на земеделски земи … 07/04/2016
На 22.04.2016 г. /петък/ от 10.00 часа в
На 31.03.2016 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в


ЗАПОВЕДИ ЗА КЛАСИРАНЕ/СПЕЧЕЛИЛИ
Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 02/03/2017
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.11.2016 г. ... 22/11/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.11.2016 г. ... 18/11/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 31.10.2016 г. ... 01/11/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 21.10.2016 г. ... 25/10/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга за продажба на маркирана стояща дървесина на корен
Заповед за определяне на спечелилите търга за продажба на маркирана стояща дървесина на корен
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 08.08.2016 г. ... 11/08/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 01.08.2016 г. ... 05/08/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 22.06.2016 г. ... 27/06/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 11.05.2016 г. ... 30/05/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 18.05.2016 г. ... 25/05/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 17.05.2016 г. ... 19/05/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 04.05.2016 г. ... 05/04/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 31.03.2016 г. ... 05/04/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 20.01.2016 г. ... 20/01/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 08.01.2016 г. ... 11/01/2016
Заповед за определяне на спечелилите търга, проведен на 20.11.2015 г. ... 27/11/2015
Заповед за обявяване на спечелил процедурата ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на маркирана стояща дървесина на корен ... 21/10/2015
Заповед за определяне на спечелили проведения на 16.10.2015 г. публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на недвижими имоти – частна и публична общинска собственост ... 16/10/2015
Заповед за определяне спечелили търга за движими вещи, проведен на 16.10.2015г. от 10 ч. ... 16/10/2015