За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Съобщения
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

                                                                                                                                                 


17.10.2016 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2016/2017 година


                                                                                                                      
Протокол от извършена проверка в община Сливо поле на основание пар. 16, ал.1 от ПЗР на ЗИД на ЗГрР .... 30/07/2015


Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването "Син език"
Заповед за мерките, свързани със заболяването Син език ... 18/08/2014
Протокол No.11 от 13.05.2015г. от общи събрание на регионалното сдружение за управление на отпадъците за регион Русе и решения ... 08/06/2015
---------------------------------------------------------------------
Обява за изготвени предварителни регистри на землищата на община Сливо поле ... 01/08/2014
---------------------------------------------------------------------
20/05/2014
РЕШЕНИЯ по ПРОТОКОЛ №9/15.04.2014 г. от общото събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе ... 20/05/2014
Протокол №9 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Русе
---------------------------------------------------------------------
ВАЖНО!
25/10/2013
Заповед No.РД-09-837 от 25.10.2013 за общински услуги по сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на Община Сливо поле
------------------------------------------------------------------


13.10.2015 г.

ЗАПОВЕДИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ГР.РУСЕ

За определяне ползването на имотите по чл.37в, ал.1от ЗСПЗЗ, които са разпределени в границите на масиви, съобразно споразумението за землищата на населените места в Община Сливо поле, област Русе, за стопанската 2015/2016 година

Заповеди на ОД Земеделие Русе ... 13/10/2015
------------------------------------------------------------------