За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Училища
ОУ Иван Вазов Г.Враново
СОУ Сливо поле
ОУ с.Ряхово
ЦДГ
Читалище Бръшлен
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
УЧИЛИЩА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

На територията на общината функционират 3 училища, от които едно СОУ и 2 ОУ

СОУ "Св.Паисий Хилендарски"- гр.Сливо поле
ОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - с. Ряхово
ОУ "Иван Вазов" - с.Голямо Враново

 


Формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година


Заповед за утвърждаване формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година ... 25/02/2016
СПРАВКА за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, от единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година ... 25/02/2016
СПРАВКА за за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2016 година, при спазване и формулата ... 25/02/2016

 


Формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година


Заповед за утвърждаване формула за разпределяне на средствата, получени от първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година ... 16/02/201
СПРАВКА за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, от единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година ... 16/02/2015
СПРАВКА за за разпределяне на средствата, получени от ПРБК, по единни разходни стандарти, между общинските училища на територията на Община Сливо поле, за бюджетната 2015 година, при спазване и формулата ... 16/02/2015