За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
------------------------------------------------------------------------------
МЯРКА 321
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА RSE1172 СТАМБОЛОВО-КОШАРНА И RSE1130 ЮДЕЛНИК-БОРИСОВО
Уведомление за инвестиционно намерение
Подписан договор № 18/321/01303 от 27.11.2012 г.
--------------------------------------------------------------------
МЯРКА 322

Рехабилитация на уличното осветление на територията на община Сливо поле   

ДОГОВОР № 18/322/00409/20.12.2010 год.   

ПРИКЛЮЧЕН ПРЕЗ ЮЛИ 2012 г.

--------------------------------------------------------------------