За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ


Съобщение за провеждане на обществено обсъждане по инвестиционно предложение
Съобщение - чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите ... 28/10/2016
Протокол за резултатите от конкурса за длъжността
Списък на допуснатите кандидати за провеждане на конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 16/09/2016
Приложение към пазарно проучване по проект
Конкурс за длъжността Секретар на Община Сливо поле ... 30/08/2016


Днес бе разпределена държавната субсидия за вероизповеданията, приведена от дирекция "Вероизповедания" на Министерски съвет.
Парите бяха предоставени на църковното и мюсюлманските настоятелства на посочения параклис и джамии.

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 27/01/2016
                                                                                                                  

СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2015 – 2019 г.
                                                                                                                  

Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016г.
                                                                                                                  


СЪОБЩЕНИЯ                                               
                           
Обявление ... 11/10/2016
Обявление ... 13/09/2016
Обявление ... 12/08/2016
Обявление ... 10/08/2016
Обявление ... 08/08/2016
Обявление ... 08/08/2016
Обявление ... 28/07/2016
Обявление ... 28/07/2016
Обявление ... 27/07/2016
Обявление ... 27/07/2016
Обявление ... 27/07/2016
Обявление ... 20/06/2016
Обявление ... 16/06/2016
Обявление ... 16/06/2016
Обявление ... 15/06/2016
Обявление ... 09/06/2016
Обявление ... 20/05/2016
Обявление ... 16/05/2016
Съобщение до : Ася Севдалинова Иванова ... 14/05/2016
Съобщение до : Ремзие Юсеинова Алишева ... 14/05/2016
Съобщение до : Ахмед Яшаров Исуфов ... 14/05/2016
Обявление ... 05/05/2016
Съобщение до : Алисе Юнузова ... 14/04/2016
Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 14/04/2016
Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 14/04/2016
Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 14/04/2016
Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 14/04/2016
Обявление ... 13/04/2016
Обявление ... 13/04/2016
Обявление ... 13/04/2016
Обявление ... 28/03/2016
Съобщение до : Ренета Данаилова Алекова ... 10/03/2016
Обявление ... 19/02/2016
Обявление ... 08/02/2016
Обявление ... 28/01/2016
Съобщение до : Нели Асенова Златева ... 27/01/2016
Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 22/01/2016
Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 22/01/2016
Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 22/01/2016
Съобщение до : Алисе Юнузова ... 22/01/2016
Обявление ... 22/01/2016
Съобщение до : Шакюр Адем Махрям ... 05/01/2016
Съобщение до : Сабие Адямова Ахмедова ... 05/01/2016
Съобщение до : Мергюл Исмаилова Мехмедова ... 05/01/2016
Съобщение до Алисе Юнузова ... 23/12/2015
Съобщение до Николай Стоев Петров ... 16/12/2015
Съобщение до Велизар Маринов Ясенов ... 16/12/2015
Съобщение до Иван Александров Иванов ... 26/10/2015
Съобщение до РЕМЗИЕ ЮСЕИНОВА АЛИШЕВА ... 20/10/2015
Съобщение до КЕМАЛ ХАСАНОВА ИСУФОВ ... 20/10/2015
Съобщение до КАДРИЕ ХАМДИЕВА ХАДЖИЮМЕРОВА ... 20/10/2015
Съобщение до ГЮЛЮМСЕР ИБРЯМОВА АЛИЕВА ... 20/10/2015
Съобщение до АМЕТ МЕТИНОВ ЧАВАЛИЕВ ... 20/10/2015
Съобщение до АХМЕД ЯШАРОВ ИСУФОВ ... 20/10/2015
Съобщение до АХМЕД МОХАМЕДОВ ХАДЖИЮМЕРОВ ... 20/10/2015
Обява до населението относно Екологична оценка ... 11/08/2015
Задание Екологична оценка ... 11/08/2015